1. Koti
  2.  > 
  3. Käyttöehdot

Käyttöehdot

Tervetuloa Bridesire Limitedin verkkosivustolle. Bridesire.fi tarjoaa sinulle palvelunsa noudattaen tässä sopimuksessa esitettyjä ilmoituksia ja ehtoja (“sopimus”). Lisäksi, kun käytät mitään Bridesire.fiin palvelua (esim. asiakarvosteluja), sinä olet kyseisiin palveluihin sovellettavia sääntöjä, ohjeita, toimintalinjoja ja ehtoja, ja ne sisällytetään tähän sopimukseen tällä viitteellä. Bridesire.fi pidättää oikeuden muuttaa tätä sivustoa sekä näitä ehtoja milloin tahansa.

Tälle sivustolle pääsy, sen selaaminen tai sen käyttäminen muuten osoittaa sinun suostuvan kaikkiin tämän sopimuksen ehtoihin. Lue tämä sopimus huolellisesti läpi ennen etenemistä.

Sivuston käyttö:

Sinä esität ja vakuutat, että olet vähintään 18-vuotias, tai käyt sivustolla vanhemman tai huoltajan valvonnassa. Jollei tämän sopimuksen ehdoista muuta johdu, Bridesire.fi myöntää sinulle täten rajallisen, peruutettavan, siirtämättömän ja ei-yksinomaisen lisenssin, jolla pääset sivustolle ja voit käyttää sivustoa näyttämällä sen Internet-selaimellasi ainoastaan sivustolla myytävien henkilökohtaisten artikkeleiden ostamiseen eikä mihinkään kaupalliseen käyttöön tai kolmannen osapuolen puolesta suoritettavaan käyttöön, lukuun ottamatta Bridesire.fiin nimenomaisesti ennakolta sallimia tapauksia. Tämän sopimuksen rikkomus johtaa tässä kappaleessa myönnetyn lisenssiin välittömään peruuttamiseen sinulle ilmoittamatta.

Lukuun ottamatta edellisessä kappaleessa sallittuja tapauksia, et voi jäljentää, jakaa, näyttää, myydä, liisata, välittää, laatia, laatia niistä johdannaisteoksia, kääntää, muuttaa, selvittää sen valmistustapaa, hajottaa tai purkaa tai muuten hyväksikäyttää tätä sivustoa tai sen mitään osaa, ellei siihen ole nimenomaan Bridesire.fiin antamaa kirjallista lupaa. Et saa käyttää mitään niistä tiedoista, jotka ovat sivustolla, kaupalliseen tarkoitukseen etkä käyttää sivustoa muuhun liiketoimintaan, ellet ole nimenomaan saanut Bridesire.fiilta siihen ennakolta lupaa. Bridesire.fi pidättää oikeuden evätä palvelu, lopettaa tilejä ja/tai peruuttaa tilauksia oman harkintansa mukaan, mukaan luettuna esimerkiksi siinä tapauksessa, että Bridesire.fi uskoo, että asiakkaan käytös rikkoo sovellettavia lakeja tai on haitallista Bridesire.fiin’ eduille.

Et saa ladata, jakaa tai muuten julkaista tämän sivuston kautta mitään sisältöä, informaatiota tai muuta materiaalia, joka (a) loukkaa tai rikkoo kenenkään tekijänoikeuksia, patentteja, tavaramerkkejä, palvelumerkkejä, liikesalaisuuksia tai omistusoikeuden suojaamia oikeuksia; (b) on herjaavaa, uhkaavaa, herjaavaa, irstasta, siveetöntä, pornografista tai voi johtaa siviili- tai rikosoikeudelliseen vastuuseen Yhdysvaltain tai kansainvälisen oikeuden perusteella; tai (c) sisältää ohjelmistovirheitä, viruksia, matoja, takaovia, troijalaisia tai muita haitallisia koodeja tai ominaisuuksia. Bridesire.fi voi osoittaa sinulle salasanan ja tilin tunnisteen, jotta pääset tämän sivuston tiettyihin osiin ja voit käyttää niitä. Joka kerran, kun käytät salasanaa tai tunnistetta, sinulla katsotaan olevan valtuutus päästä sivustolle ja käyttää sitä tavalla, joka on tämän sopimuksen ehtojen mukainen, eikä Bridesire.fiilla ole velvollisuutta tutkia valtuutusta tai lähdettä sivustolle pääsyn tai sen käytön osalta. 

Sinä olet yksin vastuussa, jos kukaan pääsee tälle sivustolle tai käyttää sitä käyttäen salasanaa tai tunnistetta, joka osoitettiin alun perin sinulle, riippumatta siitä, onko kyseinen pääsy tälle sivustolle ja tämän sivuston käyttö todellisuudessa sinun valtuuttamaasi, mukaan luettuna kaikki viestintä ja siirrot ja kaikki velvollisuudet (mukaan luettuna esimerkiksi rahoitusvelvollisuudet), jotka johtuvat kyseisestä pääsystä tai käytöstä. Olet yksin vastuussa sinulle osoitetun salasanan ja tunnisteen turvallisuuden ja luottamuksellisuuden suojelemisesta. Sinun on ilmoitettava välittömästi Bridesire.fiille valtuuttamattomasta salasanasi tai tunnisteesi käytöstä tai tämän sivuston turvallisuuden rikkomisesta tai rikkomisen uhasta.
Tämän “sivuston” omistaja on Bridesire Limited (“Bridesire.fi”) [Reg. No. 1141168] rekisteröity Hongkongin erityishallintoalueen lakien mukaisesti rekisteröidyllä osoitteella 7/F., China Insurance Group Building, No. 141 Des Voeux Road Central, Hong Kong.

Arvostelut ja kommentit

Lukuun ottamatta tapauksia, joista on määrätty muualla tässä sopimuksessa tai sivustolla, jos lähetät tai postitat sivustolle ja/tai annat Bridesire.fiille esimerkiksi ideoita, tietotaitoa, tekniikoita, kysymyksiä, arvosteluita, kommentteja ja ehdotuksia (yhteisesti "panokset"), ne käsitellään vapaina luottamuksellisuudesta ja omistusoikeudesta, ja lähettämällä tai postittamalla sinä suostut lisensoimaan peruuttamattomasti sen merkinnän ja kaikki henkiset omistusoikeudet (lukuun ottamatta aineettomia oikeuksia, kuten tekijänoikeus) MinInTheBox.comille ilman kustannuksia, ja Bridesire.fiilla on royalty-vapaa, maailmanlaajuinen, jatkuva, peruuttamaton ja siirrettävä oikeus käyttää, jäljentää, jakaa, näyttää, julkaista, esittää, myydä, liisata, välittää, mukauttaa näitä panoksia ja laatia niistä johdannaisteoksia millä tavalla ja missä muodossa hyvänsä ja kääntää, muuttaa, selvittää sen valmistustapa, hajottaa tai purkaa kyseiset panokset. Kaikki lähetykset muuttuvat automaattisesti Bridesire.fiin omaksi yksinomaisuudeksi eikä niitä palauteta sinulle, ja suostut olemaan riitauttamatta merkinnän mitään käyttöä Bridesire.fiissa tulevaisuudessa.

Sinä vakuutat, että panoksesi, joko kokonaan tai osittain, ovat vapaat henkisen omaisuuden loukkauksesta, riidoista ja kolmansien osapuolten vaatimuksista. Bridesire.fi ei ota vastuuta, jos sinä käytät väärin kolmansien osapuolten tekijänoikeutta tai mitään muita oikeuksia. Sinä sitoudut puolustamaan ja antamaan korvauksen sponsorille menetyksistä, jotka aiheutuvat merkinnän käytöstä joihinkin tarkoituksiin.

Kun postitat kommentteja tai arvosteluja sivustolle, johonkin panokseen sovellettavien oikeuksien lisäksi sinä myönnät Bridesire.fiille myös oikeuden käyttää nimeä, jonka lähetät samalla, kun lähetät arvostelun, kommentin tai jotakin muuta sisältöä, kun kyse on kyseisestä arvostelusta, kommentista tai muusta sisällöstä. Sinä esität ja vakuutat, että omistat tai muuten kontrolloit kaikkia oikeuksia arvosteluihin, kommenteihin ja muuhun sisältöön, jonka postitat tälle sivustolle, ja että käyttäessään arvostelujasi, kommenttejasi tai muuta sisältöä Bridesire.fi ei riko tai loukkaa minkään kolmannen osapuolen oikeuksia. Sinä et saa käyttää väärää sähköpostiosoitetta, tekeytyä toiseksi henkilöksi tai muuten johtaa Bridesire.fiia tai kolmansia osapuolia harhaan, mitä tulee panoksiin ja ja sisältöön. Bridesire.fi saa mutta sillä ei ole velvollisuutta poistaa tai muokata lähetyksiä (mukaan luettuina kommentit ja arvostelut) mistään syystä.

Tekijänoikeudet

Kaikki teksti, grafiikka, valokuvat tai muut kuvat, painikeikonit, liitetyt äänitiedostot, logot, iksulauseet, kauppanimet tai sanaohjelmisto ja muu sisältö Bridesire.fiin sivustolla (yhteisesti "Sisältö") kuuluvat yksinomaan Bridesire.fiille tai sen asianomaisile sisällöntoimittajille. Sinä et saa käyttää, jäljentää, kopioida, muuttaa, siirtää, näyttää, julkaista, myydä, lisensoida, esittää julkisesti, jakaa tai hyödyntää kaupallisesti mitään sisältöä tai käyttää mitään sisältöä muulla tavalla, johon ei ole Bridesire.fiin lupaa, ilman Bridesire.fi ennakolta antamaa nimenomaista suostumusta. Tiedonlouhinnan, robottien tai vastaavien tiedonkeruu- ja -eristämisvälineiden käyttö Bridesire.fiissa sekä Bridesire.fiin tavaramerkkien ja palvelumerkkien käyttö metatunnisteista on ankarasti kielletty. Voit katsoa ja käyttää sisältöä ainoastaan tiedoksi sekä ostostentekoon ja tilaukseen sivustolta etkä mihinkään muuhun tarkoitukseen. Kaiken tällä sivustolla olevan sisällön kerääminen, järjestely ja kerääminen ("kokoaminen) kuuluu yksinomaan Bridesire.fiille. Et saa käyttää Bridesire.fiin sisältöä tai kokoamista millään tavalla, joka halventaa tai kyseenalaistaa Bridesire.fiia, tai millään tavalla, joka todennäköisesti aiheuttaa sekaannusta tai minkään sovellettavien lakien tai asetusten rikkomista. Kaikki tällä sivustolla oleva ohjelmisto ("ohjelmisto") on Bridesire.fiin ja/tai sen ohjelmistontoimittajien omaisuutta. Sisältö, kokoaminen ja ohjelmisto ovat kaikki suojattuja osavaltion, liittovaltion ja kansainvälisten tekijänoikeuslakien nojalla. Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaan myönnetä, ovat Bridesire.fiin pidättämiä. Rikkojat asetetaan syytteeseen lain sallimissa rajoissa. 

Bridesire.fi tunnistaa kaikki tekijänoikeudet ja tavaramerkit ja kunnioittaa niitä. Tästä syystä television, elokuvan, musiikin, elokuvafestivaalin ja muiden nimien tai nimekkeiden käyttö ei ole missään yhteydessä Bridesire.fiiin ja ne ovat tekijänoikeuden- tai tavaramerkin haltijoiden yksinomaisuutta. Pukumme ovat julkisuuden henkilöiden tyylin innoittamia ja ne on luotu muistuttamaan artikkeleita, joita julkisuuden henkilöt käyttävät suosikkitelevisio-ohjelmissasi ja punaisella matolla, vaikka nämä ohjelmat eivät ole myöntäneet niille valtuutusta tai hyväksyntää eivätkä ne liity niihin mitenkään eikä niitä ole tarkoitettu minkään rekisteröityjen tavaramerkkien tai tekijänoikeuksien rikkomuksiksi.

Henkisen omaisuuden rikkomista koskeva politiikka

Bridesire.fiin politiikkana on ryhtyä asianmukaisiin toimiin tarvittaessa kaikkien asianomaisten osavaltion, liittovaltion ja kansainvälisten lakien kunnioittamiseksi ja tunnustamiseksi, kun kyse on materiaalista, jonka väitetään rikkovan tavaramerkki-, tekijänoikeus-, patentti- ja ja kaikki muita lakeja, jotka koskevat henkistä omaisuutta. Jos olet henkisen omistusoikeuden haltija ja uskot, että Bridesire.fi myy, tarjoaa myyntiin tai saattaa käytettävisi tavaroita ja/tai palveluja, jotka loukkaavat henkistä omaisuutta koskevia oikeuksiasi, lähetä seuraavat tiedot osoitteeseen [email protected]. Sähköinen tai fyysinen allekirjoitus henkilöltä, joka on valtuutettu toimimaan sellaisen yksinoikeuden haltijalta, jonka rikkomuksesta väitetään olevan kyse;
      2. Kuvaus teoksesta tai materiaalista, jonka väitetään olevan lainvastainen;
     3. Kuvaus siitä, missä materiaali, jonka väitetään olevan lainvastainen, sijaitsee sivustolla (tuote-URL);
      4. Tiedot, jotka ovat riittävät, jotta voisimme kohtuudella ottaa sinun yhteyden, mukaan luettuina osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite;
      5. Vakuutus sinulta, että olet vilpittömässä mielessä sen suhteen, että riidanalainen materiaali ei ole tekijänoikeuden tai muun omistusoikeuden haltijan, sen asianmiehen tai lain valtuuttama;
      6. Niiden henkisen omaisuuden oikeuksien yksilöinti, joita väität verkkosivuston rikkoneen (esim. "XYZ tekijänoikeus", "ABC tavaramerkki, Reg. No. 123456, rekisteröity 1/1/04" jne.); ja
    7. Vakuutus sinulta siitä, että yllä oleva informaatio ja ilmoitus on totuudenmukainen ja väärästä valasta säädetyn rangaistuksen uhalla, että sinä ole tekijänoikeuden haltija tai sinulla on valtuutus toimia omistajan puolesta, jonka yksinoikeuden rikkomuksesta väitetään olevan kyse. 

Päättäminen ja päättämisen vaikutus

Muiden lainmukaisten tai kohtuullisten oikeussuojakeinojen lisäksi Bridesire.fi voi, ilmoittamatta sinulle ennakolta, päättää sopimuksen välittömästi tai peruuttaa kaikki oikeutesi, jotka on myönnetty tämän sopimuksen mukaisesti. Tämän sopimuksen päättyessä sinun on välittömästi lopetettava pääsy sivustolle ja sen käyttö ja Bridesire.fi peruuttaa välittömästi kaikkien muiden oikeudellisten tai kohtuullisten oikeussuojakeinojen lisäksi kaikki salasanat ja tilin tunnisteet, jotka on myönnetty sinulle, ja epää sinulta pääsyn tälle sivustolle ja sen käytön joko kokonaan tai osittain. Tämän sopimuksen päättäminen ei vaikuta osapuolten oikeuksiin ja velvollisuuksiin (mukaan luettuina esimerkiksi maksuvelvollisuudet), jotka ovat peräisin päättämistä edeltävältä ajalta.

Vastuuvapauslauseke ja vastuurajoitus

Lukuun ottamatta tapauksia, joista on määräys myynnin vakioehdoissa, joita sovelletaan kunkin tällä sivustolla olevaan tuotteeseen, sillä myytäviksi tarjotut tuotteet ja sen kautta suoritetut tapahtumat ovat Bridesire.fiin tarjoamia “sellaisenaan”. Bridesire.fi EI ESITÄ EIKÄ TAKAA NIMENOMAISESTI TAI VAIETUSTI MITÄÄN, MIKÄ LIITTYY SIVUSTON TOIMINTAAN TAI TÄLLÄ SIVUSTOLLA OLEVAAN INFORMAATIOON, SISÄLTÖÖN, MATERIAALIIN TAI TUOTTEISIIN, JOLLEI TOISIN MÄÄRÄTÄ SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMASSA KOKO LAAJUUDESSA. Bridesire.fi EI HYVÄKSY NIMENOMAISIA TAI VAIETTUJA TAKUITA, MUKAAN LUETTUINA MUUN MUASSA VAIETUT TAKUUT KAUPATTAVUUDESTA JA SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, LAINMUKAISUUDESTA, OMISTUSOIKEUDESTA, HILJAISESTA NAUTINNASTA, TIETOJEN TODENPERÄISYYDESTÄ JA JÄRJESTELMÄN INTEGRAATIOSTA. TÄMÄ SIVUSTO SAATTAA SISÄLTÄÄ VIRHEELLISYYKSIÄ, VIRHEITÄ TAI KIRJOITUSVIRHEITÄ. Bridesire.fi EI TAKAA, ETTÄ SISÄLTÖ ON KESKEYTYMÄTÖNTÄ TAI VIRHEETÖNTÄ. LAIN SALLIMASSA KOKO LAAJUUDESSA Bridesire.fi EI OLE VASTUUSSA MINKÄÄNLAISISTA VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TÄMÄN SIVUSTON KÄYTÖSTÄ, MUKAAN LUETTUNA ESIMERKIKSI EPÄSUORAT, SATUNNAISET, SAKONAMAISET, ESIMERKINOMAISET, ERITYISET TAI SEURANNAISET VAHINGOT. LAIN SALLIMASSA KOKO LAAJUUDESSA Bridesire.Comin KOKO VASTUU SINUA KOHTAAN MISTÄÄN VAHINGOSTA (RIIPPUMATTA TOIMEN PERUSTEESTA) EI YLITÄ KOKONAISUUDESSAAN MÄÄRÄLTÄÄN MAKSUJA, JOTKA SINÄ OLET TODELLISUUDESSA MAKSANUT Bridesire.fiille SEN KUUKAUDEN AIKANA, JOKA EDELTÄÄ VÄLITTÖMÄSTI TEKOA, JONKA VÄITETÄÄN JOHTAVAN Bridesire.fiin VASTUUSEEN.

Tilauksen hyväksyminen

Ota huomioon, että jotkinkin tilauksemme ovat sellaisia, että emme pysty hyväksymään niitä ja meidän on peruutettava ne: Bridesire.fi pidättää oikeuden oman harkinnan mukaan evätä tai peruuttaa minkä tahansa tilauksen mistä tahansa syystä. Tilanteita, jotka voivat johtaa siihen, että tilauksesi peruutetaan, ovat ostettavissa olevien määrin rajoitukset, totuudenvastaisuudet tai virheet tuote- tai hintatiedoissa tai meidän luotto- ja petoksentorjuntaosastomme havaitsemat ongelmat. Voimme myös edellyttää lisätarkastuksia tai -tietoja ennen tilauksen hyväksymistä. Otamme sinuun yhteyden, jos jokin osa sinun tilauksestasi peruutetaan tai jos tilauksesi hyväksymiseksi tarvitaan lisätietoja.

EU-maksut

Jos asutte Euroopan Unionin sisäisessä maassa, nämä ehdot ovat Teidän ja Bridesire (UK) LIMITED:n välillä. Tämän sopimuksen mukaan, tuotteiden ja/tai palvelujen toimittajana tulee olemaan joko Bridesire (UK) LIMITED, Bridesire LIMITED: agenttina, tai Bridesire LIMITED, riippuen käyttämästänne maksutavasta. Jos asutte Euroopan Unionin ulkopuolella, nämä ehdot ovat Teidän ja Bridesire LIMITED:n välillä, ja tuotteet ja/tai palvelut tulevat olemaan Bridesire LIMITED:n toimittamia.

 Kirjoitusvirheet

Vaikka Bridesire.fi pyrkii tarjoamaan todenmukaisia tuote- ja hintatietoja, hinta- ja kirjoitusvirheitä voi esiintyä. Bridesire.fi voi vahvistaa artikkelin hinnan vasta tilauksesi jälkeen. Siinä tapauksessa, että artikkelille on ilmoitettu väärä hinta tai väärät tiedot hinta- tai tuotetiedoissa esiintyvän virheen vuoksi, Bridesire.fiilla on oikeus oman harkintamme mukaan evätä tai peruuttaa kyseisen artikkelin tilaukset. Siinä tapauksessa, että artikkeli on hinnoiteltu väärin, Bridesire.fi voi oman harkintansa mukaan joko pyytää sinulta ohjeita tai peruuttaa tilauksesi ja ilmoittaa sinulle kyseisestä peruutuksesta.

Hinnoittelu eri valuuttoina

Bridesire.fiin myymien tuotteiden hinnoittelu perustuu Yhdysvaltain dollareissa (US$) laskettuihin lukuihin. Muissa valuutoissa näytetyt hinnat muutetaan Yhdysvaltain dollareista viimeisimpien vaihtokurssien mukaan. Kelluvien valuuttojen vuoksi muissa kuin Yhdysvaltain valuutassa sivustolla näytetyt hinnat eivät välttämättä ole viimeisimmät, lukuun ottamatta yksittäisen tuotteen sivua. Sivuston alueisiin, joilla muissa kuin Yhdysvaltain valuutassa ilmoitetut hinnat voivat olla virheellisiä, kuuluvat esimerkiksi bannerit, myynninedistämissivut ja tiedot tuotekategoriasivuilla. Yksittäisen tuotteen sivulla näytetty hinta on senhetkinen hinta, joka sinulla on velvollisuus maksaa Bridesire.fiille lähetystä lukuun ottamatta, riippumatta valuutasta.

Sovittelu

Kun osapuolet eivät sovi kiistaa 30 päivän kuluessa tällaisen kiistan syntymisestä, he suostuvat antamaan kyseisen kiistan Hong Kongin kansainvälisen sovittelukeskuksen (Hong Kong International Arbitration Center, “HKIAC”) soviteltavaksi, mikä tapahtuu komission sovittelusääntöjen mukaisesti, jotka olivat voimassa sinä ajankohtana, kun sovitteluhakemus tehtiin. Sovitteluratkaisut ovat lopullisia ja molempia osapuolia sitovia.

Linkit

Tämä sivusto voi sisältää linkkejä Internetin muille sivustoille, jotka ovat kolmansien osapuolten omistamia tai hoitamia. Sinä hyväksyt, että Bridesire.fi ei ole vastuussa kyseisen sivuston hoidosta tai sillä tai sen kautta esiintyvästä sisällöstä

Oikeussuojakeinot

Suostut siihen, että Bridesire.fiin oikeussuojakeinot tämän sopimuksen jo tapahtuneen tai uhkaavan rikkomuksen varalta olisivat epäasianmukaisia ja Bridesire.fiilla on oikeus erityiseen suoritukseen tai toimenpidekieltoon tai molempiin, niiden vahingonkorvausten lisäksi, jota Bridesire.fiilla voi olla laillinen oikeus periä, mukaan luettuna kohtuulliset kulut minkälaisesta riitojen sovittelusta tahansa, mukaan luettuna esimerkiksi asianajajapalkkiot.

Bridesire.fi in mikään oikeus tai oikeussuojakeino ei sulje pois mitään toista, joka perustuu lakiin tai oikeusperiaatteisiin, mukaan luettuina esimerkiksi vahingonkorvaukset, toimenpidekiellot, asianajajien palkkiot ja kulut.

Tapaus, jossa Bridesire.fi luopuu näiden ehtojen mukaisista oikeuksistaan tai oikeussuojakeinoistaan, ei saa aikaan velvollisuutta myöntää samanlaista luopumista tulevaisuudessa tai muuten.
These Terms of Service and any separate agreements whereby we provide you shall be governed by and construed in accordance with the laws of UK.

DRESSBOOM LIMITED
2nd Floor Avebury House, 55 Newhall Street, Birmingham, West Midlands, B3 3RB, United Kingdom
[Warning: this address is not the delivery address. Please contact our customer service first for return and exchange requests. Thank you.]